Grondwerk in uw tuin

Het grondwerk is het fundament van de tuin en is van wezenlijk belang voor de duurzaamheid van uw tuin. Het op de juiste manier uitvoeren van het grondwerk wordt vaak onderschat. Een goede aanpak van de uit te voeren grondwerken zal zichtbaar worden in het eindresultaat en in de kwaliteit daarvan. Voordat het grondwerk van start kan gaan zal er duidelijk moeten zijn welke grondsoort er in uw tuin beschikbaar is, wat voor werkzaamheden er plaats moeten vinden en wat er moet gebeuren om de grond geschikt te maken voor uw wensen.

Soorten grondwerk

detuinenvanbosch verzorgt de meest uiteenlopende soorten grondwerk. Bijvoorbeeld voor het ontgraven van uw tuin, de oprit of het terras, het graven van uw vijver, het graven van sleuven voor uw riolering of drainage, het toepassen van grondverbetering t.b.v. de aanleg van een gazon etc.

Eigen machinepark voor vakkundig uitvoeren van grondwerk

Kenmerkend voor de aanpak van detuinenvanbosch is dat bijna alle projecten met eigen materieel – geschikt voor het betreffende project – en eigen mensen worden uitgevoerd. Wij beschikken ook over een uitgebreid machinepark voor het professioneel uitvoeren van grondwerk. Op deze manier zijn wij in staat om ieder project tot in alle details te beheersen en kwaliteit te garanderen.